Special machinery build of standard components / Passion driven engineering

Kundespecifikt produktionsudstyr

Fremstilling af produktionsudstyr dækker over en meget bred vifte af anlæg. Vi fremstiller maskiner der ved hjælp af eksempelvis punktsvejseudstyr, ultralyd, vandstråleskæring og mange, mange andre processer udfører og producerer opgaver efter kundespecifikke ønsker. I videst muligt omfang forsøger vi at løse opgaverne ved at benytte os af standardkomponenter og standardplatforme for at minimere omkostninger og bruge vores kompetencer i selve opgaveløsningen og det har vi haft god succes med.

Se udvalgte eksempler på Unimec produktionsudstyrsløsninger herunder.

Case
_01

Skæremaskine

Kundens behov var en maskine der både kan presse og skære hvorefter vi designede følgende: En semi-automaisk specialmaskine monteret på en hæve/sænkeenhed og påmonteret lysgitter; fordi hæve/sænkeenhden sikrer en korrekt ergonomisk arbejdsstilling og lysgitteret sørger for et sikkert arbejdsmiljø.
Maskinen har følgende virkemåde: Et grundemne placeres i et fixtur i maskinens bund og en kappe sættes op i et monteringsværktøj placeret i en servopresse i maskinens øverste del. Ved tryk på ”Start” på betjeningspanelet på maskinens front monteres kappen med servopressen. Selve montagetrykket overvåges af en vejecelle og data herfra lockes på det specifikke emne i en databank. Efterfølgende skæres overskyden kappemateriale af med to servodrevne roterende knive som automatisk kører ind over emnet og udfører processen når montagen er udført. Knivene er overvåget af hver sin vejecelle og data herfra indgår tillige i emnets databank. Af miljøårsager har vi opbygget maskinen uden pneumatiske akser – vi har derimod anvendt servoakser – idet dette mindsker maskinens energiforbrug.

Case
_02

Koordinatsvejser

Maskinen er en koordinatsvejser med en x-, y-, z-portal med tandremsmoduler. Den er opbygget på en standard platform med et arbejdsområde på 1200 x 800 x 500mm hvorpå diverse fixturer kan monteres alt efter hvilke emner der skal håndteres. I denne applikation er koordinatsvejseren lavet med ultralyd til svejsninger i gevindindsatser i plastemner men den kan lige så vel produceres som en skruemaskine til iskruning i printplader. Maskinen leveres klar til brug for den specifikke opgave den er bestilt til at løse, men den kan også senere frit programmeres så der er mulighed for at programmere andre recepter ligesom diverse fixturer også kan monteres så de emner der bearbejdes kan ændres. Med andre ord; maskinen er sådan set et samlesæt der kan indrettes præcist efter behov. Koordinatsvejseren er designet på en hæve/sænkeenhed der sørger for korrekt ergonomisk arbejdsstilling og et lysgitter sørger for et sikkert arbejdsmiljø.

Vi har desuden specialiseret os i fremstilling og udvikling af ultralydshorn og fixturer til brug for svejsning og har opnået stort kendskab og know how gennem mange års produktion.