Løsninger - Testmaskiner

testcelle

Testcellerobot

Vi fik til opgave at udvikle et testudstyr som vi løste på følgende måde: Et testemne placeres manuelt på en palettebane som fører emnet ind i robotcellen hvor det udfældes og placeres af robotten i en manipulator, indeholdende et vision-system samt en stregkoderlæser. I manipulatoren afkodes testemnet samt orienteres således at robotten kan håndtere det korrekt. Robotten håndterer nu emnet i testeren og en testfunktion udføres eksempelvis; en high voltage test. Efter endt test samt godkendelse placerer robotten emnet på en anden palettebane som fører emnet ud af robotcellen til manuel håndtering. Godkendes emnet ikke efter testen håndteres det af robotten på en transportør som fører emnet ud af robotcellen til manuel kontrol. Robotcellen er sikret med en afskærmning udført i aluminiumsprofiler.

Rundbordsautomat

Fremstillingen af rundbordsautomaten var en særlig interessant opgave fordi der indgår en hel del elementer og processer som skal koordineres til en enhed. Automaten er opdelt i 4 arbejdsstationer hvor en montør manuelt placerer et emne i station 1. Når operatøren bevæger sig ud af lysgitterområdet trykkes på ”Start” på rundbordsautomatens front og bordet takter en station frem. I station 2 sørger et transportbånd for endnu et emne køres frem til montering af en servo-styret pick and place enhed – bordet takter frem til station 3, hvor det sidste emne fremkommer via en cirkulær føder og igen med en servostyret pick and place enhed monteres. Til slut takter bordet til station 4 til manuel afmontering samt visuel kontrol.

Rundbordsautomat_cover
Målemaskine_cover

Målemaskine

På en denne maskine produceres der fjeder, disse fjedre skal kontrolmåles. Dette sker ved at fjederen bliver samlet op på et taktbånd som håndterer fjederen ind i målemaskinen – her bliver de placeret i et fixtur på et servoindexbånd. På dette indexbånd er placeret flere måle-/kontrolstationer som fjederen bliver testet i, og på denne måde sikrer man høj produktionskvalitet.

Motortester

Motortesteren udfører en elektronisk test af en motor. Motoren er placeret på en palette på en palettebane som transporterer motoren ind i maskinen igennem automatiske sikkerhedslåger. Inde i maskinen løftes paletten fri af palettebanen og et topfikstur konnektes til motoren – nu kan de forskellige test fortages. Når motoren er blevet godkendt i test, transporteres den ud igennem en sikkerhedslåge og en ny motor kører frem hvorefter processen gentages.

14700_motortester
Afspil video
Arbejdsstation
Afspil video

Montage og leaktester

På montagemaskinen håndteres alle komponenter for samling manuelt. Komponenterne placeres i et rundbord og består af 2 komponenter som skal skrues sammen samt 5 o-ringe.

Når rundbordet har taktet bliver o-ringen automatisk monteret på det ene emne ved hjælp af et montageværktøj, et visionsystem kontrollerer om den er monteret korrekt. Herefter placerer en robot modparten og et skruesystem skruer nu disse elementer sammen. Efter endt montage placeres emnet i en leak tester hvor det kontrolleres for utætheder. Det færdigmonterede og testede emne placeres nu tilbage i rundbordet og returnerer til operatøre

Motortester

Motortesteren laver en elektronisk test af en motor. Da motorerne kan veje op til 130 kg stykket placeres de på en trolley. Denne trolley transporterer motoren ind i maskinen igennem en manuel sikkerhedsskydelåge. Inde i testeren løftes trollyen fri af gulvet – på denne måde sikres en korrekt placering af motoren for videre fiksering. Før motoren køres ind i testeren har en operatør manuelt monteret en testadaptor, som sikrer den ønskede kontaktering.

Et topfikstur konnektes til motoren, og nu kan de forskellige test fortages. Ud over elektroniske test fortages en omdrejningstest og en momenttest. Når testen er færdig fjerner operatøren trollyen.

motortester_01
Afspil video

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passion driven engineering

Vores Team
Martin Hundevad
Automation Manager & Partner

Tlf.: 41 82 58 15
Mail: msh@unimec.dk

Lasse Taulborg
Adm. Direktør & Partner

Tlf.: 21 13 91 90
Mail: ltm@unimec.dk

Henrik Lund Andersen
Sales Manager & Partner

Tlf.: 21 13 87 85
Mail: hla@unimec.dk