Applikationer - Robot

Robot

Målsætningen om at bygge og konstruere specialmaskiner ud af standard komponenter har været at frigive tid til at opnå et højt kendskab til forskellige teknologier som vi integrerer i vores maskiner. 

Vi har opnået meget stor erfaring med at integrere forskellige robotløsninger i vores anlæg.

Unimec har igennem de senest 15 år opnået stor erfaring i at inkorporere robotløsninger i alt fra fødevare- til medico-udstyr i vores højteknologiske specialmaskiner.

Dette har bidraget til, at vi kan vejlede vores kunder i at vælge den bedste robotløsning til deres produktionsudstyr.

Robotapplikation

  • 6 akset
  • Scare robot
  • Flexpicker
  • Cobot

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passionsdrevet ingeniørkundskab.