Brancher - Metal

1316-1000x340
Afspil video

Magnetmontage

Denne robotcelle, er designet til at montere magneter i magnetkobling. Emner placeres på en palette og herefter fører en palettebane emnet ind i robotcellen, hvor en robot monterer magneterne , som er blevet enkeltudfældet fra et magasin. I denne proces adskilles magnet fra plast afstandsbrik, hele robotcellen er bygget på et kraftigt hæve-/sænkestativ.

Skæremaskine

Kundens behov var en maskine der både kan presse og skære hvorefter vi designede følgende: En semi-automaisk specialmaskine monteret på en hæve-/sænkeenhed påmonteret lysgitter; fordi hæve-/sænkeenhden sikrer en korrekt ergonomisk arbejdsstilling og lysgitteret sørger for et sikkert arbejdsmiljø.
Maskinen har følgende virkemåde: Et grundemne placeres i et fixtur i maskinens bund og en kappe sættes op i et monteringsværktøj placeret i en servopresse i maskinens øverste del. Ved tryk på ”Start” på betjeningspanelet på maskinens front monteres kappen med servopressen. Selve montagetrykket overvåges af en vejecelle og data herfra lockes på det specifikke emne i en databank. Efterfølgende skæres overskyden kappemateriale af med to servodrevne roterende knive som automatisk kører ind over emnet og udfører processen når montagen er udført.

skaeremaskine_cover
Afspil video
Servopresse_cover
Afspil video

Servopresse

Denne produktionsmaskine er en 20 tons servopresse, som kan kontere aksler på en rotor.
Det forgår ved, at en montør placerer rotor og aksel i maskinen og lukker lågen. Herefter trykkes aksel i rotor med et højt tryk – denne trykkraft gemmes i en SQL database.

Rørstabler

Rørstableren er en portalkran som håndterer ventilationsrør fra en lasersvejser til et servopresse som opkanter rørendene, herefter håndterer XYZ portalkranen dem videre til en afleveringsposition, hvor de stables i nogle store bure på hjul.

haandteringsudstyr_cover
Arbejdsstation
Afspil video

Montage og leaktester

På montagemaskinen håndteres alle komponenter til samling manuelt. Komponenterne placeres i et rundbord og består af 2 komponenter som skal skrues sammen samt 5 o-ringe.

Når rundbordet har taktet bliver o-ringen automatisk monteret på det ene emne ved hjælp af et montageværktøj, et visionsystem kontrollerer om den er monteret korrekt. Herefter placerer en robot modparten og et skruesystem skruer nu disse elementer sammen. Efter endt montage placeres emnet i en leaktester hvor det kontrolleres for utætheder. Det færdigmonterede og testede emne placeres nu tilbage i rundbordet og returnerer til operatør.

Emneudfældning

Disse emneudfældere udfælder emner til en robot som monterer dem i en sprøjtestøber. De er fremstillet som stand alone enheder hvilket gør, at de kan flyttes mellem 15 forskellige maskiner.

2021-04-12 09.32.46 kopier
Afspil video

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passion driven engineering

Vores Team
Martin Hundevad
Automation Manager & Partner

Tlf.: 41 82 58 15
Mail: msh@unimec.dk

Lasse Taulborg
Adm. Direktør & Partner

Tlf.: 21 13 91 90
Mail: ltm@unimec.dk

Henrik Lund Andersen
Sales Manager & Partner

Tlf.: 21 13 87 85
Mail: hla@unimec.dk