Kvalitet

Gennem løbende forbedringer tilstræber vi hos Unimec at opfylde vores kunders krav til økonomi, sikkerhed, levering og kvalitet.

Hos Unimec har vi opbygget vores kvalitetssystem således, vi lever op til branchens generelle forventninger og mere til.

Kunder er ikke ens – derfor skal vi som leverandør kunne tilpasse vores leverance.

Det er dog EN fællesnævner for vores kunder – Kvalitet i leverancen er afgørende for alle.

Gennem en fleksibel og skalerbar Projekt Stage/Gate Model er vi i stand til at styre vores projekteksekvering gennem alle faser og via bl.a. risikovurdering tilpasse alle de nødvendige aktiviteter for at leverancer opfylder kundens behov

Vi bruger FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) som en integreret del af udviklingsprojekter.

I forbindelse med pharma branchen efterlever vi de seneste gældende guidelines for GAMP (Good Automation Manufacturing Practice) og sikrer vores medarbejdere har den nødvendige træning i f.eks. GDP (Good Documentation Practics).

I samarbejde med kunden udarbejdes en Projekt og Kvalitetsplan som sikrer at det ønskede kvalitetsniveau er aftalt og implementeres som en naturlig del af projekt eksekveringer.


Projekter med Kvalificeringsaktiviteter følges V-model (GAMP) og indeholde elementer i henhold hertil.

URS (User Requirement Specificaitons) og tilhørende transability matrix.

DQ (Design Qualification)

RA (Risk Assesment)

IQ (Installation Qualification)

OQ (Operational Qualification)

Vi tilbyder endvidere nødvendig support i forbindelse med validering (PQ).

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passion driven engineering

Vores Team
Martin Hundevad
Automation Manager & Partner

Tlf.: 41 82 58 15
Mail: msh@unimec.dk

Lasse Taulborg
Adm. Direktør & Partner

Tlf.: 21 13 91 90
Mail: ltm@unimec.dk

Henrik Lund Andersen
Sales Manager & Partner

Tlf.: 21 13 87 85
Mail: hla@unimec.dk

Heidi

Tlf.: 81 88 00 20
Mail: hsb@unimec.dk

Martin
Martin Christian Madsen
Service and After sales

Tlf.: 81 88 00 70
Mail: mcm@unimec.dk

Svend

Tlf.: 81 88 00 14
Mail: sps@unimec.dk