Løsninger - Emnehåndtering

infeeder_cover
Afspil video

Infeeder maskine

På en servostyret transportør kører plader ind i en fuldautomatisk infeeder. Her synkroniseres pladernes hastighed så den tilpasses 2 gribetænger der sørger for at pladerne flyttes i et dobbelt tangsystem der holder cyklustiden på under 2 sekunder for flytning af hver enkelt plade. Når den første gribetang er på vej frem er gribetang nummer 2 på vej tilbage – klar til den næste plade i et kontinuerligt flow. Anlægget er bygget på en eksisterende proceslinje for derved at øge infeeder hastigheden til det dobbelte.

Kartonstakker

Fra en trykkemaskine fremføres kartoner der skal stakkes for videre håndtering og pakning. På et transportbånd føres kartoner i 2 parallelle rækker hen til kartonstakkeren. Stakkeren er lavet med en elevatorløsning der kører de stakkede kartoner ned ved en stakkehøjde på 500mm for derefter at levere dem ud på et tredelt transportbånd.
Tredelingen sikrer stakken fra elevatoren altid kan leveres på båndet og derfra fremføres til en bufferzone for til slut at blive ført til båndets sidste del hvorfra de kan kaldes ud til manuel aftagning. Når elevatoren kører i bund sørger en buffer for en midlertidig opsamling af den stadige fremføring af kartonner for at sikre et konstant flow og en optimal udnyttelse af stakkeren.

stakker
Afspil video
haandteringsudstyr_cover

Rørstabler

Denne rørstabler er en portalkran som håndterer ventilationsrør fra en lasersvejser til en servopresse som opkanter rørenderne. Herefter håndterer XYZ-portalkranen dem videre til en afleveringsposition, hvor de stables i store bure på hjul.

Lakridshåndtering

Denne maskine enkeltudfælder lakridser i en roationsfeeder. Dette sker ved at emner slynges op i fart i en rotationsenhed som får dem til at ligge på række. Herefter tages et billede med vision som kontrollerer hvordan lakridsen vender – det er kun den lakrids som vender korrekt som får lov at passere til transportbåndet hvor de udfældes til en flowpakke- maskine i en takt på 100 emner på min.

Lakridshaandtering_cover
Afspil video
Nittemaskine_cover
Afspil video

Nittemaskine

Profiler fra en profilvalse sideoprettes og føres via en indgangstransportør med afmålte step frem til nittemaskinen. Et løfteåg løfter profilet op og placerer det i pressen over en nitte som fra en cirkulær vibrator er blæst op i en nittestation hvorefter pressen monterer nitten i profilet. Løfteåget stepper profilet frem til klipsepressen hvor en klips efter sikring af korrekt orientering blæses ind i klipsestationen fra en cirkulær vibrator. Klipsen presses i og løfteåget placerer profilet på udgangstransportøren. De færdige emner kan nu fjernes af operatøren.

Rullebaner

Anlægget består af en række rullebaner som transporterer 200 liters tromler ind i et fyldeanlæg som er placeret i et rentrum. De tomme tønder placeres manuelt på rullebanerne uden for rentrummet og transporteres ind i renrummet igennem nogle sluser. Inde i renrummet fyldes tønderne med materiale, den korrekte mængde materiale i tønderne sikres ved hjælp af et vejemodul under fyldepositionen. De fyldte tønder transporteres efterfølgende ud igennem en sluse og ud til en operatør.

Renrum
Afspil video
2018-08-21 14.31.00
Afspil video

Emnehåndtering

Dette er to stk. emnetilføringssystemer som i rentrum tilfører emner til et cirkulært fødesystem der efterfølgende udfælder emnerne for montage.

Emneudfældning

Disse emneudfældere udfælder emner til en robot som monterer dem i en sprøjtestøber. De er fremstillet som stand alone enheder hvilket gør, at de kan flyttes mellem 15 forskellige maskiner.

2021-04-12 09.32.46 kopier
Afspil video

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passion driven engineering

Vores Team
Martin Hundevad
Automation Manager & Partner

Tlf.: 41 82 58 15
Mail: msh@unimec.dk

Lasse Taulborg
Adm. Direktør & Partner

Tlf.: 21 13 91 90
Mail: ltm@unimec.dk

Henrik Lund Andersen
Sales Manager & Partner

Tlf.: 21 13 87 85
Mail: hla@unimec.dk