Service

Service Områder
Periodisk vedligehold

Vi tilbyder vores kunder at stå 100% for den periodiske vedligehold, herunder:

-skemalægning
-materialebehov
-udførsel
-rapportering

24/7 Hotline

Når der tegnes en servicekontrakt har vores kunder mulighed for at få service udenfor normal åbningstid. Alt efter kundens behov kan der tilbydes en 24/7 løsning – hvor kunden vil få et direkte kontaktnummer der giver adgang til support døgnet rundt.

Idriftsætning og træning

Unimec tilbyder muligheden for ekstra dedikeret ressourcer til idriftsætning og træning af vores kunders medarbejder.

Remote opkobling

Som en integreret løsning på vores udstyr kan leveres Remote opkobling. Vi tilpasser i samarbejde med vores kunders IT-afdelinger den løsning som er mulig for at opretholde et nødvendigt IT-sikkerhedsniveau.

Opgraderinger

Dynamisk og fleksibel produktion kræver løbende tilpasning og opgradering at ens produktionsudstyr – Unimec står klar til at imødekomme vores kunders behov for omstilling af deres produktionsapparat og bidrager meget gerne i sparring omkring løsninger hertil.

Optimeringer

Et typisk forløb for optimeringer understøtter god praksis og ISO9001.
1) Statusmøde hos kunden. Performance review og forbedringsforslag.
2) Konkretisering og løsningsforslag.
3) Cost/benfit vurdering.
4) Implementering
5) Evaluering

On-site support

Der er varierende behov for service hos vores kunder. Vi kan tilbyde den service som I efterspørger. Det kan være almindelig planlagt on-site support til en konkrete serviceopgave eller en individuel serviceaftale som garanterer en maksimal reaktionstid fra opkald til vi er on-site.

Periodiske sikkerhedseftersyn

Det periodiske sikkerhedseftersyn er naturligvis beskrevet i vores manualer for et givent udstyr, men vi tilbyder også at planlægge, dokumentere og udføre dette eftersyn.

Reservedele

Vi kan med vores egen maskinbearbejdningscenter, lager og tætte leverandørkontakt sikre en hurtig levering af reservedele. I forbindelse med projekter udarbejder vi en anbefalet reservedels- og sliddelsliste der giver den nødvendige guide til tilbudsgivning af en samlet pakke for et udstyr.

Overview

Serviceaftaler

IMG_0436

Servicekontakt

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.

Passion driven engineering