Special machinery build of standard components / Passion driven engineering

Håndteringsudstyr

Håndteringsudstyr eller end-of-line udstyr giver interessante løsninger når et færdigt produkt skal videre håndteres. Det kan dreje sig om palletering, sortering, transportering med videre og udstyret vi skal designe skal ofte koordineres med allerede eksisterende maskineri. Vi har meget stor erfaring indenfor bl.a. transportbånd – både drevne og udrevne, bunkere samt pick and place som vi benytter i designet af opgaveløsninger.

Se udvalgte eksempler på Unimec løsninger indenfor håndteringsudstyr herunder.

Case
_01

Infeeder maskine

På en servostyret transportør kører plader ind i en fuldautomatisk infeeder. Her synkroniseres pladernes hastighed så den tilpasses 2 gribetænger der sørger for at pladerne flyttes i et dobbelt tangsystem der holder cyklustiden på under 2 sekunder for flytning af hver enkelt plade. Når den første gribetang er på vej frem er gribetang nummer 2 på vej tilbage klar til den næste plade i et kontinuerligt flow. Anlægget er bygget på en eksisterende proceslinje for derved at øge infeeder hastigheden til det dobbelte.

Case
_02

Kartonstakker

Fra en trykkemaskine fremføres kartoner der skal stakkes for videre håndtering og pakning. På et transportbånd føres kartoner i 2 parallelle rækker hen til kartonstakkeren. Stakkeren er lavet med en elevatorløsning der kører de stakkede kartoner ned ved en stakkehøjde på 500mm for derefter at levere dem ud på et tredelt transportbånd.
Tredelingen sikrer stakken fra elevatoren altid kan leveres på båndet og derfra fremføres til en bufferzone for til slut at blive ført til båndets sidste del hvorfra de kan kaldes ud til manuel aftagning. Når elevatoren kører i bund sørger en buffer for en midlertidig opsamling af den stadige fremføring af kartonner for at sikre et konstant flow og en optimal udnyttelse af stakkeren.