Special machinery build of standard components / Passion driven engineering

Målemaskine

På en fjedermaskine bliver der produceret fjeder, disse fjedre skal kontrolmåle, det sker ved at fjederen bliver samlet op på et taktbånd som håndtere fjederen ind i målemaskine, her bliver de placere i et fixtur på et servoindexbånd, på dette indexbånd er placeret flere måle/kontrol stationer som fjederen bliver test i, og på denne måde sikre høj produktions kvalitet.