Special machinery build of standard components / Passion driven engineering

Skæremaskine

Kundens behov var en maskine der både kan presse og skære hvorefter vi designede følgende: En semi-automaisk specialmaskine monteret på en hæve/sænkeenhed og påmonteret lysgitter; fordi hæve/sænkeenhden sikrer en korrekt ergonomisk arbejdsstilling og lysgitteret sørger for et sikkert arbejdsmiljø.
Maskinen har følgende virkemåde: Et grundemne placeres i et fixtur i maskinens bund og en kappe sættes op i et monteringsværktøj placeret i en servopresse i maskinens øverste del. Ved tryk på ”Start” på betjeningspanelet på maskinens front monteres kappen med servopressen. Selve montagetrykket overvåges af en vejecelle og data herfra lockes på det specifikke emne i en databank. Efterfølgende skæres overskyden kappemateriale af med to servodrevne roterende knive som automatisk kører ind over emnet og udfører processen når montagen er udført. Knivene er overvåget af hver sin vejecelle og data herfra indgår tillige i emnets databank. Af miljøårsager har vi opbygget maskinen uden pneumatiske akser – vi har derimod anvendt servoakser – idet dette mindsker maskinens energiforbrug.